•  
  •  
 

Volume 32, Issue 2 (2024)

Review Articles

PDF

The role and mechanism of cinnamaldehyde in cancer
Jiahua Peng, Xin Song, Wenbin Yu, Yuhan Pan, Yufei Zhang, Hui Jian, and Bin He

Original Articles

PDF

Chemical constituents from a marine medicinal brown alga-derived Xylaria acuta SC1019
Hsiao-Yang Hsi, Shih-Wei Wang, George Hsiao, Li-Kwan Chang, Yuan-Chung Cheng, Shu-Jung Huang, Yi-Shan Lu, and Tzong-Huei Lee

PDF

Detection of aflatoxin B1 in chili powder using attenuated total reflectance–Fourier transform infrared spectroscopy
Thin Thin Sein, Urairat Mongmonsin, Patutong Chatchawal, Molin Wongwattanakul, Oranee Srichaiyapol, Rungrueang Pattanakul, and Patcharaporn Tippayawat

PDF

Effects of ibuprofen in the ZDF rat model of type 2 diabetes
Alexander Gosslau, Unsal Ozdogru, Emmanuel Zachariah, Shiming Li, and Chi-Tang Ho

PDF

Fluorescent carbon nanodot-based rapid cell nucleus staining and application for diagnosis
Daiming Zhong, Huamin Yuan, Qiuyan Tian, Gongping Deng, Yanhong Ouyang, Yi Chen, Yang Wang, and Zhiqin Yuan